Médiafigyelő

A konzervativizmus a baloldaliság hiányát nem pótolja

2016. szeptember 08. 17:00 - aL__Ex

Pukli István Kálmán Olga vendége volt az Egyenes Beszédben

 

Ismét egy közéleti szereplő – bár most civil mozgalmárként aposztrofált személyről van szó –, akitől megtudhattuk, hogy a baloldaliság már rég kiment a divatból. Idézem Pukli István szavait az Egyenes Beszéd műsorából. Illetve a hivatkozott filmet itt meg is lehet tekinteni, az idézet rögtön Kálmán Olga bevezetője után hangzik el.

 „Huszonhat évvel a rendszerváltozás után most már fel kellene nőni ennek az országnak, és nem azt nézni, hogy baloldali, meg jobboldali! Azt gondolom, nem létezik olyan, hogy valaki baloldali, meg jobboldali. Ezeket már meghaladta az idő. Olyan létezik, hogy konzervatív értékrend, liberális értékrend, szociáldemokrata értékrend, és lehetne ezt még sorolni. Egyetlen egy kérdés van, hogy ki milyen sorrenden teszi ezt. … Én konzervatív értékrendű ember vagyok, én ezt helyezem a legtöbb kérdésben előre…”

Íme, egy gimnáziumi igazgató, aki nem tudja, hogy mi a különbség a baloldaliság és a jobboldaliság között, és nem jön rá arra, hogy amit a környezete – beleértve Kálmán Olgát is – baloldaliként értelmez, az egyszerűen nem baloldali. S mindebből a tévedésből nem az következik, hogy a baloldaliság divatjamúlt dolog, sőt az sem következik, hogy baloldaliságot temetni lehet, mondván, hogy olyan nem létezik. Hanem az következik, hogy ennyire elbutult a társadalom. És ilyenek tanítják a felnövekvő új nemzedéket… Nem csoda, ha világnézetileg ők sem fogják tudni magukat hova sorolni. Persze egyáltalán nem kizárt, hogy éppen ez a cél.

Pukli Istvánnak egy dologban igazat adok. Nevezetesen abban, hogy ahány kérdés, annyiféle válasz. Ugyanannak az embernek az egyik kérdésre lehet baloldali válasza, a másikra pedig jobboldali. Ettől függetlenül azonban igenis meg lehet fogalmazni, hogy kit tekintünk általában baloldali gondolkodású embernek, és kit jobboldalinak.

Jómagam baloldali gondolkodásúnak a progresszív, a haladó, a fejlődés irányát kereső embert tekintem, jobboldalinak pedig a hagyománytiszteleten alapuló, konzervatív gondolkodást vélem. Ez utóbbi a járt utat az ismeretlenre föl nem cserélné, hajlamos azt mondani, hogy ami jó volt a múltban, az jó lesz a jövőben is. Csak egyetlen kérdést emelnék ki: ha igaz, hogy a kapitalizmus elérte fejlődésének a határait, akkor hogyan várunk a konzervatív gondolkodástól működő megoldásokat?

És ezzel a meghatározással párhuzamosan természetesen továbbra is igaz az, hogy a baloldali politikus elsősorban a szegényebb sokaság érdekeit képviseli a jómódú kisebbséggel szemben, és fordítva, a jobboldali politikus a gazdagabb rétegek érdekeit képviseli – a szegények rovására. Mit lehet ezen félremagyarázni, hogy ez a felfogás már idejétmúlt? Talán idejétmúlt dolog a szegények érdekeit képviselni? A szegénység majd magától megszűnik a társadalom jólétének beköszöntével? Ehhez elég csak és egyedül a tőketulajdonos rétegek érdekeinek elsőbbségét biztosítani? Mert ma bizony ez következik mind a konzervatív, mind a neoliberális politikából. Ezért volna a baloldaliság elavult dolog?

 

Magyarországon valódi baloldal nem létezik

De nem azért nem létezik, mert nincs rá igény. Hanem azért nem létezik, mert a politikai palettán nincs ilyen kínálat. Az összes politikai párt Magyarországon kapitalizmus igenlő, mégpedig igencsak kritikátlan módon. Ennek megfelelően Magyarországon az elszegényedés a rendszerváltás óta egyre gyorsuló módon növekszik. A baloldali választópolgárok teljes egészében képviselet nélkül maradtak. A rendszerváltás sikeresen szétverte a baloldalt. Annyira féltünk a kommunisták visszatérésétől, hogy megtettük ezt is. Hisz ez volt a cél nem?

Ha Pukli István erre gondolt, akkor igaza van! De akkor ezt ki is kellett volna mondania! S mivel nem mondta ki, félek tőle, hogy nem is erre gondolt. Nem arról van ugyanis szó, hogy idejétmúlt dolog volna a baloldaliság. Ki védi akkor az elszegényedő tömegeket, ha nincs baloldal? A mai magyar politikai rendszer sajátossága, hogy az elszegényedő néptömegek érdekeit nem védi senki! Az öncélú hatalomgyakorlásra törekvő pártok őket nem képviselik. A pártok az önmaguk érdekeit képviselik, a nép eszi, nem eszi, nincs más! Ilyen módon a magyar politikai palettán kizárólag jobboldali kínálat mutatkozik, és közülük kerül ki az állítólagos baloldal is. Jobboldali pártok foglalják a baloldal helyét is!

 

A konzervatív értékrendnek vajon miféle modernitás az ellentétpárja?

De ha a magyarországi politikai palettán minden párt jobboldali, akkor ez azt jelenti, hogy szükségszerűen minden párt egyben konzervatív is. A liberális értékrend is konzervatív, amennyiben a kapitalizmus konzerválására törekszik. A szociáldemokrata értékrend ugyancsak konzervatív, amennyiben a tőkés társadalom kollaboránsává vált. És ezt nevezzük mi sajátos módon „balliberálisnak”! Ők volnának a „baloldal”, és a kapitalizmus konzerválása volna a „baloldaliság”. Ezt Pukli István elhiszi nekik – csupán azért, mert ők saját magukat így reklámozzák?

Nos, Pukli István szerint nem létezik olyan, hogy baloldaliság, meg jobboldaliság. Olyan létezik, hogy konzervatív értékrend, liberális értékrend, meg szociáldemokrata értékrend stb. De ha a liberális értékrend, meg a szociáldemokrata értékrend is a lényegét tekintve konzervatív, akkor miféle „modernitásban” különböznek a Fidesz-KDNP konzervatív értékrendjétől? Pukli István ennek meghatározásával adós maradt. Talán a „multikulturalizmus” és a „szexuális másság” kérdése volna ez a lényegi különbség? Szerintem a társadalmi lényeg szempontjából ezek  irreleváns kérdések, hiába szeretnénk „értékrend” szintjére emelni őket. Pukli István pont a lényegről nem beszélt: a világnézeti különbséget kellett volna meghatároznia, és ezt nem tette meg! Pedig ebből rögtön kiderült volna, hogy rosszul értelmezi a baloldaliság fogalmát. A „balliberális modernitás” nem baloldaliság! Akárhogy kutatom, ilyesmi nem létezik. Én csak azt látom, hogy a Fidesz-KDNP (a nemzeti oldal) a „nemzeti” nagytőkének biztosítana prioritást, a „demokratikus ellenzék” pedig a globális kapitalista nagytőkének. Mi ebben az „értékrendi” különbség? Itt érdekekről van szó, nem értékrendről!

Éppenséggel huszonhat évvel a rendszerváltás után éppen ideje volna már tisztázni magunkban azt a kérdést, hogy mit is jelent a baloldaliság és a jobboldaliság! Nem volna szabad hagyni, hogy jobboldali világnézetű, konzervatív politikai pártok kisajátíthassák a baloldaliság fogalmát!

Az értékrendi különbségekre hivatkozva nem lehet elfedni azt a világnézeti különbséget, amely a baloldaliság és a jobboldaliság között húzódik meg. Ilyen módon az oldalsemlegességre való hivatkozás eleve valami tudatos szándékot tükröz. Kinek áll érdekében a baloldali törekvéseket elnyomni?

 

Néhány szó Pukli István életrajzáról

Ha Pukli István életrajzi adatainak kicsit utána nézünk, akkor azonnal kiderül, hogy a rendszerváltáskor éppen csak tíz éves volt. Vagyis minden valószínűség szerint ő ahhoz a generációhoz tartozik, amely már nem tanult marxizmust. Milyen forrásból tudhatná akkor ő, hogy mi a baloldaliság? Ez egy olyan körülmény, amelyet semmiképpen nem lehet Pukli Istvánnak felróni.

Az életrajzából idézem… „A Magyar Szocialista Párttal 1997 augusztus elején ismerkedett meg a Fadd-Domboriban megrendezett közéleti táborban.” Ekkor tizennyolc éves, és nyilván úgy hitte, hogy az a baloldaliság, amit a szocialisták képviselnek. Rögtön be is lépett a pártba. Az MSZP paksi alapszervezetének 1997 októbere óta tagja egészen 2007-ig, amikor is – saját elmondása szerint Gyurcsány Ferenc miatt – lépett ki a pártból. A kilépés dátumát már a videóból tudjuk. Azt is a videóból tudjuk, hogy 2010-ben is 2014-ben egyaránt a Fideszre szavazott, azaz egyike annak a másfél millió választónak, akik a szocialistákból kiábrándulva a 2010 előtti ellenzékre átszavaztak. S bár elmondása szerint csalódott a Fideszben, mégis úgy tűnik, tudta, hova érdemes szavazni, hiszen 2012 júniusa óta már a zuglói Teleki Blanka Gimnázium iskolaigazgatója.

Egyáltalán nem vitatom, hogy Gyurcsány politikája elég kiábrándító volt, de egy baloldali gondolkodású embernek nem az lett volna a feladata, hogy kiábrándultan kilép a szocialista pártból, hanem arra kellett volna törekednie, hogy a párt változtasson a politikáján. Nem tudhatom, hogy Pukli István mit tett ezért. Nekem azonban úgy tűnik, hogy Pukli István a saját bizonyítványát és a konzervativizmus irányába való pálfordulását próbálja magyarázni – utólag. Egy valódi baloldali nem szavaz sértődésből a politikai ellenfélre! De láthatóan Pukli Istvánban sem volt több baloldaliság, mint a szocialista pártban.

 

Egy kérdés, amelyben Pukli Istvánnak viszont igaza van

De van még egy kérdés, amelyben Pukli István a magyar társadalom többségének a véleményét fogalmazza meg, és ebben attól függetlenül igaza van, hogy a baloldaliság vs. jobboldaliság kérdésében helytelen álláspontot képvisel. Nevezetesen arról van szó, hogy a magyar társadalom döntő többsége a Fidesz kormányzati fölhatalmazását a kisebbik rosszként éli meg. Tévedés tehát úgy gondolni, hogy a választópolgár isteníti Orbán Viktort, a Vezért, hanem arról van szó, hogy a társadalom még ezt sem érzi túl nagy áldozatnak ahhoz, hogy a „balliberálisoktól” megszabaduljon. Olyan erős a vágy a választópolgárokban, hogy a „ballibeket” a politikai süllyesztőbe küldjék, hogy még a Fidesz-KDNP koalíció korrupt maffia-rendszerét is hajlandók elviselni ennek érdekében. Ebben egy nagyon súlyos kritika fogalmazódik meg a „demokratikus” ellenzékkel szemben, hiszen ha így van, előbb megszabadulnánk a Fidesztől, ha a „demokratikus” ellenzék önként visszavonulna. A baj csak az, hogy a „demokratikus” ellenzék is megélhetési politikusokból áll, és önszántából senki nem fog visszavonulni.

Ezt Pukli István is látja, ez fogalmazódik meg a szavaiban, amikor azt mondja, isten őrizz minket attól, hogy a „ballibek” megbuktassák a kormányt! Ez vonatkozik arra is, amikor azt mondja, a „Tanítanék” mozgalomnak nem a kormány megdöntése a feladata. A mozgalom nem fogja arra érdemtelen politikusoknak a gesztenyét kikaparni.

 

 

Befejezésül csak annyit, hogy tökéletesen egyet lehet érteni Pukli István szavaival: „egy dolgot nem szeretnék, hogy ebben az országban baloldali fordulat legyen”. Hát olyan „baloldali” fordulatot nem is, amilyen a „baloldal”! Hiszen az véletlenül sem baloldali fordulat volna, hanem neoliberális!

 

 

 

 

6 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://alex-mediafigyelo.blog.hu/api/trackback/id/tr6311688455

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Teréz Anyabagoly 2016.09.08. 17:16:09

Nagyon jó, hogy írtál róla! Érdekes kérdések, amikre nekünk kell választ adni! Éppen ideje!

a BircaHang Média szerk. · http://www.bircahang.org 2016.09.08. 18:08:11

Pumukli már a liberális MSZP-be lépett bele, azaz milyen baloldaliság?

aL__Ex 2016.09.08. 18:11:08

@a BircaHang Média szerk.:

Volt az MSZP másmilyen, mint liberális? Volt olyan MSZP is, amely nem volt liberális? Hisz az MSZP `89-ben jött létre.

a BircaHang Média szerk. · http://www.bircahang.org 2016.09.08. 18:36:45

@aL__Ex:

A szétválláskor 1989-ben: a Munkáspárt maradt kommunista és reformkommunista, míg az MSZP-ben hármas irányzatú volt még: liberális, népi, s szocdem.

Mondjuk úgy leegyszerűsítve: Némethék volt a szocdemek, Pozsgayék a népiek, s Hornék a liberók. Aztán a népiek ki lettek szortíva még 1990-ben, Pozsgay ki is lépett 1990 végén a pártból. Majd lassan a liberális lett a fő irány, mindig maradt egy kis szocdem marginális csoport.

aL__Ex 2016.09.08. 18:39:49

@a BircaHang Média szerk.:

Ezt valószínűleg te ismered jobban. De ha volt is ilyen, az is épp, hogy csak egy évig tartott.

aL__Ex 2016.09.08. 22:41:57

Bevallom, nekem lelkiismeret-furdalásom van Pukli Istvánnal szemben. Meglehet, hogy én értem őt félre. Meglehet, hogy ugyanarról beszélünk. Mármint arról, hogy a jelenlegi politikai baloldal nem baloldali. De ha így van, ezt ki kell mondani! Nem lehet hagyni, hogy bitorolják a baloldaliságot! És ehelyett nem az "értékrendekről" kell beszélni, mert szerintem ez csak mellébeszélés!